fbpx

Označevanje ekoloških živil pri nas

Označevanje ekoloških živil

Ko kupujemo ekološke izdelke, nas različne oznake in znaki, ime, videz ali način pakiranja lahko hitro zavedejo, zato bomo današnje pisanje posvetili označevanju in certifikatom ter njihovim pomenom. V evropski in slovenski zakonodaji, ki urejata ekološko kmetovanje, je natančno določen način nadzorovanega ekološkega kmetovanja. Vsi pridelovalci in uvozniki, ki želijo živila prodajati z oznako »ekološki« ali »biološki«, se morajo prijaviti v sistem kontrole. Kontrolo ekološkega kmetijstva izvajajo pooblaščene kontrolne organizacije, ki jih v Sloveniji imenuje in nadzoruje Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS. Za kmetijske pridelke in izdelke, ki ustrezajo predpisanim zahtevam zakonodaje, kontrolne organizacije izdajo certifikat.Certifikat je uraden dokument, ki potrjuje skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov in živil.Več o kontroli, nadzoru, certifikaciji si lahko preberete na spletnih straneh Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Na ekološkem proizvodu mora biti navedeno:

1. Ime pridelovalca

2. Naslov pridelovalca oz. kraj, kjer so bile sestavine pridelane (npr. kmetijstvo EU ali izven EU,
lahko tudi ime posamezne države)

3. Šifra kontrolne organizacije, ki je pridelavo oz. predelavo nadzirala ter izdala certifikat

4. Evropski logotip za ekološko kmetijstvo (s 1. julijem 2010 je v Evropi obvezen enotni znak za vse proizvode, ki so bili pridelani oz. predelani v skladu z Uredbo EU o ekološkem kmetijstvu)

Proizvodi so lahko označeni še dodatno z nacionalnim uradnim zaščitnim znakom »ekološki« ali okrajšavi »EKO« ali »BIO«.

Kmetijski pridelki in živila so lahko poleg uradne označbe, zaščitnega znaka in evropskega logotipa , opremljeni tudi z drugimi zasebnimi blagovnimi znamkami.

BIODAR je registrirana blagovna znamka Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije. Standardi so v nekaterih zahtevah strožji od državnih in evropskih. Znamka jamči, da živila prihajajo s kmetije, ki je v celoti usmerjena v ekološko pridelavo, in potrjuje, da je živilo ekološkega izvora in od njive oz. hleva, do prodajne police kontrolirano s strani kontrolnih organizacij.

DEMETER je blagovna znamka za proizvode, pridelane po biološko-dinamični metodi. Zahteve, ki jih do pridelovalcev postavlja DEMETER zveza, nadgrajujejo zahteve za ekološko pridelavo po evropskih merilih uredbe. Biodinamiki kakovost svojih živil izboljšujejo predvsem s skrbjo za ohranjanje zdravja in rodnosti tal, zato zemlje ne gnojijo z gnojevko in nezrelimi komposti. Zdravje rastlin krepijo z zeliščnimi preparati in čaji, s pravilnim kolobarjenjem in z upoštevanjem pravega časa za vsako opravilo. Živali v hlevih niso privezane, kravam ne režejo rogov, oploditev živali se opravlja po naravni poti.

V Sloveniji so tri kontrolne organizacije za ekološko pridelavo oz. predelavo, ki so za izdajanje certifikatov imenovane s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter nadzorovane s strani Slovenske akreditacije:

KON-CERT, Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu,

Šifra: SI-EKO- 001

IKC, Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM,Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru za tehnično preizkušanje in analiziranje

Šifra: SI-EKO- 002

BUREAU VERITAS,

Šifra: SI-EKO- 003

Ste vedeli, da lahko pri vsakem živilu iz kontrolirane ekološke pridelave dobite informacijo, na kateri njivi je zraslo, kje in kako se je nadalje predelalo ter po kakšni poti je prišlo k nam? Prav tako je mogoče dobiti točne podatke o metodah predelave izdelkov.

Deli objavo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Najbolj brani prispevki

SI ŽE KRAJČEK?

Potem se pa le vpiši na stran!

Drugače pa klikni polje “Ustvari račun” ob zaključku naročila in postani del Krajčkove družine

Zakladi iz Krajčka

Hej! S prijavo na naše novičke prejmeš presenečenje! In obljubimo, da jih ne bomo pošiljali preveč in da bodo vedno polne zanimivih vsebin, fotografij in naših razmišlanj ;)