Kaj so gensko spremenjeni organizmi (GSO/GMO)

Slovenci smo, glede na poročilo Evropske agencije za varnost hrane (EFSA)- link na http://www.efsa.europa.eu/, zelo zaskrbljeni zaradi ostankov pesticidov v sadju, zelenjavi in žitih, antibiotikov ali hormonov v mesu, živega srebra v ribah in dioksina v svinjini. Velika večina vprašanih pa izraža odpor do gensko spremenjenih organizmov (GSO).

Kaj so gensko spremenjeni organizmi (GSO)?

So živi organizmi z izjemo človeka, v katerih je bil genski material (DNK) spremenjen s postopki, ki potekajo drugače kot v naravi, torej drugače kot s križanjem ali z naravno rekombinacijo. Z uporabo sodobne biotehnologije lahko izbrane gene prenesemo iz enega organizma v drugega, tudi če gre za organizme različnih vrst.

Kako nastanejo GSO?

Vnos genov lahko poteka na različne načine. Gene je možno vključiti v vektor (prenašalec) ter jih tako vnesti v rastlino. najpogosteje se kot prenašalec uporablja bakterija Agrobacterium tumefaciens. Včasih je možen vnos tudi z virusi. Gene se lahko vnaša tudi neposredno v rastlinsko tkivo, brez posrednika. To lahko poteka prek posameznih izoliranih celic s pomočjo kemičnih agensov ali z električnim tokom, lahko pa je vnos neposreden v različna rastlinska tkiva z biolistično tehniko.

Genska tehnologija se danes uporablja pri:
 •  biotehničnih procesih v industriji (encimi v pralnem prašku);
 •  proizvodnji zdravil, cepiv, postopkih diagnosticiranja in genski terapiji;
 • pridelavi kmetijskih rastlin (izboljšanje vrednosti kmetijskih rastlin za pridelavo ali uporabo, kot na primer: odpornost rastlin na določene škodljivce, tolerantnost rastlin na herbicide, krompir s povečano vsebnostjo amilopektina za proizvodnjo krompirjevega škroba);
 • izboljšanju kakovosti hrane (npr. riž s karotenom). Takšen riž ni v prometu in ni odobren.

Gensko spremenjene rastline (GSR)

V svetu se kmetijske površine in število držav, na katerih gojijo GSO, počasi povečuje. V Evropi za pridelavo in tudi za uporabo GSO v živilih še vedno velja zelo stroga zakonodaja, odobritev za pridelavo pa ima samo koruza MON810.

Gensko spremenjene kmetijske rastline, ki se najpogosteje uporabljajo v kmetijski pridelavi izven EU, so:
 •  GS soja (skoraj 60 % celotne tržne pridelave GSR),
 • koruza (približno 25 % celotne tržne pridelave GSR),
 • bombaž in
 • oljna ogrščica
 • sveze zacimbe

Vse navedene vrste kmetijskih rastlin so z gensko spremembo pridobile odpornost na določene škodljive žuželke ali pa tolerantnost na določene herbicide ali pa celo oboje. V EU ima zaenkrat dovoljenje za tržno pridelavo le gensko spremenjena koruza. GSO se v EU uporabljajo predvsem v krmi za živali.

Več si preberite na :

http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/hrana_in_krma/gensko_spremenjeni_organizmi_gso_in_soobstoj_gensko_spremenjenih_rastlin_gsr_z_ostalimi_kmetijskimi_rastlinami/

Označevanje izdelkov

 •  V EU velja pravilo, da morajo biti živila, ki imajo med sestavinami tudi takšne, ki so proizvedene iz GSO, jasno označena; ponavadi z besedo »gensko spremenjen«. Izjema so aditivi, ki so bili proizvedeni s pomočjo gensko spremenjenih mikroorganizmov. Sestavine, ki so bile proizvedene iz GS rastlin kot je npr. sojin lecitin v čokoladi morajo biti na izdelku označene.
 • Hrane, v kateri prisotnost GSO v posamezni sestavini ne presega meje 0,9 odstotka in je ta vsebnost nenamerna in tehnično neizogibna, ni potrebno označiti.
 • Izdelkov živalskega izvora (mleko, meso, jajca,…), ni potrebno označiti, če so bile živali krmljene z GSO.
 • Na osnovi uradnega nadzora in monitoringov ugotavljamo, da na policah trgovin v RS živil, ki bi vsebovala GSO ni!

IKC, Inštitut za kontrolo in certifikacijo, ki je akreditirana ustanova za izdajo certifikatov v kmetijstvu in predelavi živil, je po avstrijskem modelu naredil zasebno shemo ”pridelano in proizvedeno brez GSO”. Ta logotip na izdelku pomeni, da se v celotni verigi proizvodnje in predelave živil živalskega izvora ne uporablja GSO, kar dokazuje certifikat, ki ga kontrolna organizacija izda proizvajalcu. Z izrazom ”pridelano in proizvedeno brez GSO” so lahko označena le živila, ki imajo certifikat, da so pridelana v skladu s smernicami IKC, kar trenutno velja samo za živila živalskega izvora.

 

Kako lahko potrošniki, ki se želijo izogniti GSO v svoji prehrani to storijo?

 • Obroke si pripravite sami iz svežih sestavin in se izogibajte kupovanju gotovih jedi oziroma hitro pripravljenim obrokom.
 • Natančno preberite označbe na živilih.
 • V ekoloških proizvodih je prepovedana uporaba GSO, v vsebnosti, ki je večja od 0,9%.
 • Kupujte lokalno sveže sadje in zelenjavo. Lokalno živilo nam vliva občutek domačnosti – prebuja zavest o ohranjanju okolja, domače tradicionalne proizvodnje, svežine živil, ki so posledica kratkih transportnih poti.
Ste vedeli?
 • Da geni niso strupeni in se nahajajo v vsej hrani rastlinskega in živalskega izvora,
 • da ima človek približno 30.000 genov,
 • da je bila prva komercialna gensko spremenjena rastlina tobak, ki so ga gojili na Kitajskem (1992),
 • da večina Evropejcev ne bi kupila gensko spremenjene hrane, čeprav bi bila cenejša,
 • da večina Evropejcev podpira razvoj genske tehnologije v medicinske namene,
 • da je večina inzulina in antibiotikov, ki se uporablja za zdravljenje sladkorne bolezni in bakterijskih okužb, na svetu proizvedena s pomočjo gensko spremenjenih mikroorganizmov,
 • da so bankovci Evra tiskani tudi na gensko spremenjenem bombažu.
Vir:

http://lokalna-kakovost.si/